Dit onderzoek is in het najaar van 2021 uitgevoerd onder leden van de bibliotheek van 16 jaar of ouder. Een jaar waarin de bibliotheken voor een groot deel gesloten waren in verband met de Corona maatregelen en er geen tot weinig activiteiten plaats konden vinden in de bibliotheken. Gelukkig hebben we veel mensen kunnen bereiken met de thuisservice, van dienst kunnen zijn  doordat ze gereserveerde boeken konden ophalen en terugbrengen, en met het aanbieden van online activiteiten 

De leden zijn positief over hun bibliotheek. We zien een hoge NPS van 29, ook duidelijk hoger dan de 23 van 2020.  Ze waarderen hun vestiging vooral om het aanbod, de prettige sfeer en de vriendelijke medewerkers. Het lenen van boeken is veruit de belangrijkste bezoekreden, al maakt een deel van de leden (vanaf het moment dat het weer kon) ook gebruik van de verblijfsfunctie van de bieb door er kranten en tijdschriften te lezen en een praatje te maken en onder de mensen te zijn. Het gevoel en feit dat iedereen welkom is, de bibliotheek kan bezoeken zorgt bij veel leden er ook voor dat ze zich minder eenzaam voelen.

Rapportage Ledenonderzoek 2021: Cluster Plattelandsbibliotheken