Dit onderzoek geeft inzicht in de omvang en actualiteit van de collectie, de voorkeuren met betrekking tot de collectie, het reserveren van materialen en de informatiefunctie van de bibliotheek.

Collectie

Panelleden van het cluster Drenthe plattelandsbibliotheken hechten vooral belang aan spannende boeken, literaire romans en informatieve boeken. Spannende en romantische boeken vinden panelleden nog iets belangrijker dan in het totale panel; informatieve of Engelse boeken vinden ze juist wat minder belangrijk. Ongeveer een kwart vindt het aanbod informatieve boeken en literaire romans te beperkt.

Ook over de omvang van het aanbod literaire romans, kranten en anderstalige boeken zijn panelleden wat minder positief dan in het totale panel. De leden zijn wel redelijk tevreden over de actualiteit van de collectie. Een meerderheid ziet liever meer actuele boeken dan een breder aanbod van boeken. Daarnaast vinden veel panelleden een breed aanbod met ook oudere titels belangrijk.

Reserveren

De meeste panelleden reserveren wel eens titels, in de plattelandsbibliotheken, vaker dan in het totale panel. Ze zijn hier erg tevreden over. De meerderheid is bereid twee weken of meer te wachten. Een aanzienlijke groep (groter dan in het totale panel) vindt dat de bibliotheek bij het online reserveren vanuit de catalogus niet duidelijk aangeeft hoe lang het ongeveer gaat duren 

Informatiefunctie

Er bestaat wat minder behoefte aan toegang tot informatie via de bibliotheek dan in het totale panel. Lager opgeleiden zijn vooral geïnteresseerd in huis & tuin en gezondheid; middelbaar/hoger opgeleiden in literatuur, kunst & cultuur en geschiedenis.

Het zoeken van informatie doen panelleden het liefste via de informatieve boeken en tijdschriften (vooral jongere leden en midden/hoger opgeleiden) en door vragen te stellen aan medewerkers (vooral oudere panelleden en lager opgeleiden). Digitale informatiebronnen zijn vooral interessant voor jongere leden en hoger opgeleiden.

Rapportage en bijlagen

Rapportage Collectie en informatiefunctie Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken

Vragenlijst onderzoek 2016-2 Collectie

Open antwoorden onderzoek 2016-2 Collectie

Tabellen

collectie infographicInfographic activiteiten en samenwerkingspartners 2