In deze flitspeiling staat ‘lezen tijdens de vakantieperiode’ centraal. Hoe lezen panelleden tijdens de vakantieperiode en kennen ze de VakantieBieb-app en de bijbehorende campagne?

Papieren boeken het meest gelezen

De overgrote meerderheid van de BiebPanelleden heeft de afgelopen zomer boeken gelezen tijdens de vakantie (als ze vakantie hebben gehad). Het gaat dan bij het merendeel om papieren boeken en bij ongeveer drie op de tien (ook) om e-books. Slechts een paar procent heeft luisterboeken beluisterd, op cd of digitaal. Hoogopgeleiden en frequentere bezoekers van de Bibliotheek hebben relatief vaak
papieren boeken gelezen; minder frequente bezoekers van de Bibliotheek vaker e-books. Digitale luisterboeken zijn bij 55-plussers iets minder populair dan bij jongere leden.

Ervaringen met de VakantieBieb positief

Aan de gebruikers van de app VakantieBieb onder de panelleden is naar hun ervaringen gevraagd. Veel panelleden geven aan dat ze positief zijn over de VakantieBieb, bijvoorbeeld omdat de app makkelijk werkt, een gevarieerd aanbod heeft en je door het aanbod soms andere boeken leest dan je gewoonlijk zou doen.

Het grootste bezwaar tegen de app is dat het aanbod erg beperkt is. Daarnaast geven sommigen aan dat ze liever op papier lezen, dat ze de titels graag op hun e-reader zouden willen kunnen lezen en dat de leentermijn te kort is. Enkelen hebben problemen met de techniek.

Een paar citaten: “Leuk, om een keer iets anders te lezen”, “Leuke app, het voelt alsof je een cadeautje krijgt”, “Niet zo heel veel keus”, “Prima, maar ik lees liever een papieren boek”, “Beperkte keuze boeken. Beschikbaar buiten periodes waar ik op vakantie ga”, “Graag volgende keer meer boeken”.

Suggesties voor de dienstverlening tijdens de zomerperiode

Gevraag is ook wat de Bibliotheek kunnen doen om het lenen voor de vakantie (nog) aantrekkelijker te maken. Veel panelleden zijn al tevreden met het lenen voor de vakantie. De meest gegeven suggestie is een langere uitleentermijn of gemakkelijker (van tevoren) kunnen verlengen. Als er al een langere uitleentermijn is voor de zomer dan spreken leden daarvoor hun waardering uit. Ook het kunnen lenen van meer boeken wordt vaak genoemd, net als een grotere of actuelere collectie boeken en e-books.

Verder willen leden graag ruimere openingstijden in de zomer, meer communicatie over leuke acties zoals de VakantieBieb, speciale zomerabonnementen en een ruimere periode (juni-september) voor de zomervoordelen.

Rapportage en bijlagen

Flitspeiling over lezen in de vakantie - Cluster Drenthe Stadsbibliotheken

Vragen voor Flitspeiling Lezen in de vakantie

Open antwoorden Flitspeiling lezen in de vakantie

infographic vakantie stad