In deze flitspeiling staat ’betalen’ centraal. Hoe betalen bibliotheekleden het liefst hun abonnement, activiteiten en telaatgelden? En wat vinden ze van de communicatie van de bibliotheek over dit onderwerp?

Abonnementsgeld

55% van de panelleden wil het abonnementsgeld het liefst betalen via automatische incasso. Dit geldt nog meer voor de panelleden vanaf 35 jaar dan voor jongere panelleden. Ongeveer drie op de tien geven de voorkeur aan het betalen van het abonnementsgeld via iDEAL. Vier van de vijf panelleden geven er de voorkeur aan het abonnementsgeld te betalen als een vast bedrag per jaar. 65-plussers noemen dit nog vaker dan jongere panelleden en hoger opgeleiden vaker dan middelbaar of lager opgeleiden.

Boetes / telaatgelden

Bij het betalen van boetes/ telaatgelden zien we een minder eenduidig beeld naar voren komen. Zo geven drie op de tien de voorkeur aan betaling via iDEAL en eenzelfde percentage aan betalen via een betaalzuil in de bibliotheek. 15% geeft aan boetes het liefst contant in de bibliotheek te willen afrekenen.

Communicatie over betalen

Iets meer dan tweederde van de panelleden is positief over de communicatie over aspecten die met betalen te maken hebben. De overige panelleden zijn veelal neutraal in hun mening.
Panelleden die positief zijn, geven vooral aan dat ze blij zijn dat de communicatie duidelijk en tijdig is en dat ze tevreden zijn over de manier van betalen (veelal automatische incasso, soms op eigen verzoek via acceptgiro). De inleverattentie zorgt ervoor dat de boetes op tijd en zonder problemen worden betaald en wordt gewaardeerd.

Panelleden die ontevreden zijn over de communicatie, geven aan dat ze graag een bericht ontvangen voordat de automatische incasso wordt afgeschreven, dat ze het niet fijn vinden dat het abonnement automatisch wordt verlengd, dat ze niet van tevoren weten dat ze een boete hebben en dat ze op de hoogte willen worden gebracht als de tarieven van de bibliotheek veranderen. Ook hier komt de inleverattentie terug: bibliotheekleden die deze nog niet ontvangen, zouden dit wel erg waarderen.

Zowel over het betalen van het abonnement als over het betalen van openstaande telaatgelden, ontvangen panelleden het liefst informatie via de mail. 8% van de panelleden geeft aan dat ze over het betalen van het abonnementsgeld het liefst een brief ontvangen en ongeveer 7% ontvangt berichten het liefst via Mijn bibliotheek.

Rapportage en bijlagen

Flitspeiling over betalen

Vragenlijst flitspeiling betalen

Open antwoorden flitspeiling betalen

Tabellen