Dit onderzoek richt zich op het gebruik, de beoordeling en de wensen ten aanzien van de bibliotheek van bezoekers die geen lid zijn van de bibliotheek.

Kernvragen zijn: op welke manier maken deze bezoekers gebruik van de bibliotheek, hoe beoordelen ze de bibliotheek en wat kan de bibliotheek doen om ervoor te zorgen dat zij de bibliotheek nog vaker bezoeken?

Samenvatting

Bezoekers zijn positief over de bibliotheek, maar kennen het aanbod, buiten de boeken, meestal niet goed. Kansen liggen er in cursussen, goede werkplekken (voor jongeren), kinderactiviteiten (voor ouders), informatieve bijeenkomsten (voor 55 plussers) en hulp bij het invullen van formulieren (voor lager opgeleiden).

 • Bezoekers komen vooral om boeken te lenen, ter plekke te lezen, rustig te zitten en te werken/studeren
  Boeken lenen is vooral belangrijk voor ouders van kinderen, vrouwen en middelbaar en hoger opgeleiden. Zij gaan met iemand mee om boeken te lenen, of gebruiken het pasje van een ander. Voor lager opgeleiden en 55 plussers is ter plekke kranten, tijdschriften en boeken lezen de belangrijkste bezoekreden. ‘Onder de mensen zijn’ is vaker dan gemiddeld belangrijk voor 75 plussers en lager opgeleiden.
   
 • Aanbod bibliotheek slecht bekend bij de bezoekers
  Bezoekers associëren de bibliotheek vooral met (veel) boeken, rust en een fijne plek. Ze zijn positief over de bibliotheek en geven een NPS van 11. Het meest tevreden zijn de bezoekers over de medewerkers, de leestafel en de zitplekken; het minste over de horecavoorzieningen. Veel bezoekers kennen niet het hele aanbod van de bibliotheek en weten bijvoorbeeld niet dat ze spreekuren, tabletcafés of een boekendienst aan huis aanbieden.
   
 • Meeste behoefte aan cursussen en werkplekken; voor lager opgeleiden aan hulp bij formulieren
  Bezoekers zijn vooral geïnteresseerd in: cursussen, werkplekken, informatieve bijeenkomsten, e-books, boekpresentaties en tentoonstellingen. Voor jongeren zijn werkplekken en cursussen het meest interessant, voor 35 tot 54 jarigen cursussen en kinderactiviteiten en voor 55 plussers informatieve bijeenkomsten. Lager opgeleiden vinden hulp bij het invullen van formulieren het interessantste.

Rapportage en bijlagen

Rapportage landelijk bezoekersonderzoek

Tabellen landelijk bezoekersonderzoek

infographic ouders 6 12 jarigen platteland