Met dit onderzoek geven we antwoord op de vraag hoe je de BiebPanelleden (nog) meer aan de Bibliotheek kunt binden. In hoeverre willen leden zich inzetten voor hun Bibliotheek in de vorm van geld of tijd?

Bereidheid om te ondersteunen

BiebPanelleden momenteel redelijk betrokken bij de Bibliotheek in de vorm van ondersteuning en enthousiast over de Bibliotheek. Ook zijn leden deels bereid om in de toekomst te ondersteunen. De belangrijkste drijfveren voor betrokkenheid zijn het voortbestaan van de Bibliotheek, maatschappelijke betrokkenheid en sociale contacten.

Ruim één op de tien zou in de toekomst willen helpen bij projecten of activiteiten. Dit is dan vooral op het gebied van laaggeletterdheidbestrijding en leesbevordering voor kinderen. Leden van Drenthe Stadsbibliotheken geven minder vaak dan in het totale Panel aan dat zij zich willen inzetten voor nieuwe technologieën en apparaten.

Donaties en vriendenabonnement

Slechts 2% zou de Bibliotheek financieel willen ondersteunen, al zou een kwart dit ‘misschien’ willen doen (minder dan gemiddeld). Dit geld zou dan vooral besteed moeten worden aan tegengaan van laaggeletterdheid (meer dan gemiddeld), leesbevordering en eenzaamheid.

17% is positief over het idee van een vriendenabonnement, iets meer dan de helft spreekt dit niet aan. Het spreekt vooral aan omdat men de Bibliotheek in stand wil houden en erbij betrokken wil worden. BiebPanelleden die minder positief zijn, geven aan dat het huidige abonnement al vrij prijzig is en zij geen interesse hebben in deelname aan activiteiten. Ook vinden ze het de taak van de gemeente om de Bibliotheek te subsidiëren.

Sponsoring geaccepteerd

Sponsoring wordt geaccepteerd door een meerderheid van BiebPanelleden, mits onafhankelijkheid gewaarborgd. Een derde vindt sponsoring door commerciële bedrijven passend bij de Bibliotheek, al moet de onafhankelijkheid van de Bibliotheek wel gewaarborgd worden. Ook vinden leden dat de doelstellingen van de sponsor in lijn moeten zijn met die van de Bibliotheek en dat de sponsor een maatschappelijke visie heeft.

Rapportage en bijlagen

Rapportage Betrokkenheid bij de Bibliotheek - Cluster Drenthe Stadsbibliotheken

Vragenlijst onderzoek 1-2017 Betrokkenheid bij de Bibliotheek

Open antwoorden onderzoek 1-2017 Betrokkenheid bij de Bibliotheek

Tabellen

betrokkenheid infographic