Centraal in dit BiebPanelonderzoek staat het gebouw van de bibliotheek en de voor- en nadelen van multifunctionele accommodaties.

Leden overwegend positief over het bibliotheekgebouw

De meeste leden van Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken voelen zich welkom in hun bibliotheekvestiging en vinden dat de bibliotheek uitnodigt om er vaak te komen en lang te verblijven, al is dat wel minder dan in het totale Panel. Ook over de locatie, de inrichting en sfeer zijn de leden positief, ook al zijn leden van Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken hier wat minder positief over dan gemiddeld.

De belangrijkste verbetersuggesties zijn: indeling collectie, beter onderscheid tussen rustige en levendige ruimtes, meer zitplekken en meer huiskamergevoel. Ook zouden wat meer leden dan in het totale Panel een mooier gebouw/entree willen.

Horeca scoort matig

De tevredenheid over de huidige horecavoorzieningen is matig. Twee derde van de panelleden heeft helemaal geen behoefte aan horeca in hun vestiging en dat is meer dan in het totale Panel. Voor een kwart heeft een koffie/theeautomaat de voorkeur. In Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken is er minder behoefte aan een wat uitgebreidere horecavoorziening.

Geen uitgesproken mening over MFA's

Panelleden van Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken zien vooral ‘geen voordelen, maar ook geen nadelen’ van het delen van het pand met andere organisaties.

Als voordelen van het delen van het pand noemen leden vooral: meer levendigheid en het gezelligheid, combineren van bibliotheekbezoek met andere zaken, kostenbesparing en ruimere openingstijden. Als nadelen noemen leden vooral: drukte en overlast, minder ruimte voor de collectie van de bibliotheek en minder ruime openingstijden (vooral ‘s avonds).

De meest aantrekkelijke organisaties om een pand mee te delen zijn volgens de leden: VVV/Uitbureau, de kunstuitleen, Volksuniversiteit, buurthuis/ welzijnsorganisatie en een instantie op het gebied van digitale hulp.

De mening over deels of volledig onbemande vestigingen is wisselend. Panelleden van Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken hebben wat minder vaak problemen met onbemande openingsuren dan in het totale Panel.

Rapportage en bijlagen

Rapportage Gebouw en MFA

Vragenlijst Gebouw en MFA

Open antwoorden Gebouw en MFA

Tabellen

 infographic ouders 6 12 jarigen platteland