Met dit onderzoek geven we een overall inzicht in de waardering van de diensten van de bibliotheek. Daarnaast gaan we in op de bekendheid, het gebruik en de waardering van zowel het e-book portal als de Boekenweek

Klanttevredenheid over de diensten van de bibliotheek

De overall waardering voor het Cluster Drenthe Stadsbibliotheken is hoog. De bibliotheek doet het op de meeste aspecten van de dienstverlening goed. 

De top 3 is:

  • de klantvriendelijkheid en deskundigheid van de medewerkers;
  • de collectie romans/leesboeken;
  • de deskundigheid van de medewerkers.

In het onderzoek zien we ook enkele aandachtspunten naar voren komen voor de bibliotheek die relatief lager scoren:

 

  • de vindbaarheid van de materialen (met name in Meppel, Emmen en Assen);
  • de horecagelegenheden (met name in Meppel, Hoogeveen en Assen);
  • de snelheid waarmee reserveringen worden geleverd;
  • de openingstijden in Meppel en Emmen;
  • de bekendheid van de bibliotheek app.

E-book portal

Hoewel het bezit van devices om e-books op te lezen vrij hoog ligt en de bekendheid van het e-portal bij panelleden van Cluster Drenthe Stadsbibliotheken beter is dan gemiddeld, wordt er nog niet veel gebruik van gemaakt. Toch is er ook onder de niet-gebruikers van het eportal wel interesse voor. De belangrijkste belemmeringen zijn het aanbod (niet actueel, niet groot genoeg), de uitleg over het downloaden en de inlogprocedure. Het laatste punt kan door de bibliotheek worden opgepakt door de gebruikers hierbij goed te ondersteunen

Boekenweek

De Boekenweek als campagne kent een hoge bekendheid. Het lijkt echter vooral het (online of offline) bezoek aan een boekwinkel te stimuleren en in veel mindere mate het bezoek aan een bibliotheek. Het speciale magazine van de Boekenweek dat verkrijgbaar was in de bibliotheek, is meegenomen door één op de zeven panelleden die de bibliotheek in die week hebben bezocht. Heroverweeg het aanbod van de bibliotheek in de Boekenweek.

Rapportage en bijlagen

Rapportage Klanttevredenheid Cluster Drenthe Stadsbibliotheken

Vragenlijst onderzoek 2016-1 Klanttevredenheid

Open antwoorden onderzoek 2016-1 Klantevredenheid

klanttevredenheid infographicInfographic activiteiten en samenwerkingspartners 2